Verslo finansavimas

Sėkmingam verslo startui, jo vystymui ir konkurencingumo įgijimui reikalinga pasirinkti tinkamą finansavimą.

Bankai

Plačiausiai naudojamas finansavimo šaltinis yra bankai. Bankų teikiamos pagrindinės finansavimo paslaugos yra paskolos, kredito linijos, faktoringas,  overdraftas, veiklos lizingas.

Kauno PPA rūmai aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos bankais. Rūmų nariai yra :

 Kiti finansavimo šaltiniai  gali būti:

 •  Kredito unijos
 •  Rizikos kapitalo grupės
 •  ES struktūrinių fondų lėšos
 •  Vyriausybės skirti mikrokreditai„
 •  Savivaldybių smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondai
 •  “Verslo angelai‘

 Daugiau informacijos rasite www.paramaverslui.eu

Mokesčiai

Jūs privalėsite mokėti mokesčius, kurių pagrindinius galima išskirti šiuos:

 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) -  9 %  nuo priskaityto darbo užmokesčio moka darbuotojas  ir 30,98% moka darbdavys
 • Gyventojų pajamų mokestis  - 15 %
 • Pridėtinės vertės mokestis  - 21 %
 • Pelno mokestis . Nuo 2010 m. – 15%, mažoms įmonėms – 5 %
 • Nekilnojamo turto mokestis – 1 %.
 • Žemės mokestis  - 1.5%

 Nekilnojamo turto ir žemės mokesčius savivaldybės turi teisę pakeisti.
 

Daugiau informacijos rasite: www.finmin.lt , www.vmi.lt  .

Verslą reglamentuojantys pagrindiniai teisės aktai

LR Civilinis kodeksas,
LR Mokesčių administravimo įstatymas,
LR Akcinių bendrovių įstatymas,
LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas,
LR Pelno mokesčio įstatymas;
LR Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymas,
LR Viešųjų įstaigų įstatymas;
LR Individualių įmonių įstatymas

Daugiau informacijos rasite: www.lrs.lt , www.ukmin.lt