Specialiųjų sektorinių mokymų vadybos ir rinkodaros specialistams vykdymas

Projekto pavadinimas:  Specialiųjų sektorinių mokymų vadybos ir rinkodaros specialistams vykdymas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn. (2017 05 25 - 2019 05 24)

Projektas iš dalies finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programos lėšomis

Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-814-01-0027

Projekto koordinatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto partneriai: Įmonės, 2016 m. išreiškusios pageidavimą darbuotojų kompetencijų tobulinimui ir pateikusios reikiamus dokumentus (viso 53 įmonės)

Projekto tikslas: Darbuotojų profesinių kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas. Projektu siekiama tobulinti pardavimo įgūdžius, mokyti klientų pritraukimo ir pardavimo e- komercjoje metodų, efektyvaus bendravimo su klientais,- siekiant galutinio tikslo – prekės ar paslaugos pardavimo. Mokymuose pateikiamų praktinių užduočių metu susipažindinti dalyvius su pardavimo taktikomis, klaidomis ir būdais joms išvengti. Kiekvienas mokymų dalyvį ,,įtraukti” į pardavimo aktualijas, leisti pardavinėti, analizuoti bei vertinti kitus.

Mokymų trukmė vienam dalyviui – 28 akad. val.

Mokymo temos:

1. Klientų analizės mokymai;

2. Prekių/paslaugų pardavimo mokymai;

3. Derybų su klientais mokymai;

4. El. parduotuvių mokymai.

Projekto tikslinė grupė: Projekto partnerių įmonių darbuotojai (vadybos ir rinkodaros specialistai).

Projekto rezultatai: Projekto metu bus apmokyti 515 projekto partnerių įmonėse dirbantys rinkodaros ir rinkodaros specialistai.

Koordinatorius: Andrius Verbyla, andrius.verbyla@chamber.lt , tel. (8 677) 64 050