Paslaugų įkainiai

Įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 02 d. 

#

Pavadinimas

Mato vienetas

Rūmų nariams

Kitiems klientams

Verslo informacijos bei verslo partnerių paieška   
1.   Užsienio įmonių adresai 1 šalyje iki 20 adresų nemokamai neteikiama
2. Verslo partnerio vienoje užsienio valstybėje paieška (komerciniai laiškai per rūmų tinklą) 1 nemokamai neteikiama
3. Lietuvos įmonių adresai (užsienio subjektams) 1 adresas nemokamai neteikiama
4.   Išvykų į parodas-muges, verslo kontaktų renginių organizavimas 1 išvyka sutartinė sutartinė
Konsultacijos
5.  ES verslo plėtros aplinkos klausimais 30 min. 0,00 0,00
Mokymo paslaugos  
6. Neformalios mokymo programos vertinimas 1 nemokamai 25,00
Oficialių dokumentų išdavimas  
7. Pateiktų dokumentų patikrinimas, prekių kilmės nustatymas. Bendros formos prekių kilmės sertifikato parengimas ir išdavimas: 1    
7.1. kai eksportuojamų prekių vertė iki 500 eurų* 1 12,00
7.2. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 500 eurų iki 15.000 eurų* 1 40,00
7.3. kai eksportuojamų prekių vertė nuo 15.000 eurų iki 150.000 eurų* 1 45,00
7.4. kai eksportuojamų prekių vertė daugiau kaip 150.000 eurų / kai reikalinga papildomai paruošti asortimentinį sąrašą ir/arba smulkią prekių charakteristiką / ES įmonėms (ne Lietuvos)* 1 60,00
8. Papildomas Prekių kilmės sertifikato blanko parengimas* 1 5,00
9. Prekių kilmės sertifikato patvirtintų kopijų parengimas* 1 2,00
10. Konsultacijos prekių kilmės nustatymo, SS kodų parinkimo, muitų tarifų, sutarčių sudarymo, kitais su užsienio prekyba susijusiais klausimais 1 val. 25,00 30,00
11. Įmonės autentiškumą patvirtinanti pažyma bankui ar kitai verslo institucijai 1 pažyma 20,00 30,00
12. Užsienio prekybos dokumentų autentiškumo patvirtinimas  1 9,50 19,00
13. „Force majeure“ aplinkybių ekspertizė ir šias aplinkybes patvirtinančios pažymos išdavimas 1 pažyma 200,00 200,00
14. Prekių brūkšniniai numeriai (GS1 kodai)   žr. priedą Nr. 1 žr. priedą Nr. 1
Reklamos paslaugos  
15. Reklama / Reklaminis straipsnis laikraštyje “Rūmų žinios” 1/3 lapo
 3000 simbolių
40,00 80,00
16. Įmonių ir jos produkcijos reklaminės medžiagos (lankstinukų, skrajučių) platinimas su “Rūmų žiniomis” Tiražas 950-1000 egz. 50,00 90,00
17. Reklama Rūmų interneto puslapyje chamber.lt (baneris 115x74 taškų) 12 mėn. 180,00 360,00
18. Tekstinė reklama rūmų interneto puslapyje chamber.lt (Naujienų skiltyje) 1 kartą 25,00 50,00
19. Tekstinė reklama laikraštyje "Rūmų žinios" ir chamber.lt (Naujienų skiltyje) (paketas) 1 kartą 50,00 100,00
20. Tekstinė reklama interneto puslapyje chamber.lt skyriuje "Nariai informuoja" 1 kartą 0,00 pagal susitarimą

 Kainos nurodytos su PVM
* 1. Ne PVM objektas pagal PVM įstatymo 3 straipsnį
* 2. Rūmų nariams taikoma nuolaida 20%
* 3. Jei parduodama su akredityvu (dokumentų patikra, derinimas, PKS parengimas) +30%
* 4. Jei daugiau kaip 15 prekių pozicijų +20%

Pastabos:

  1. Rūmų nariai naudojasi visomis nuolaidomis, jei yra sumokėję einamųjų metų nario mokestį. 
  2. Rūmų nariams nemokamai teikiama informacija, kuri atitinka įmonės veiklos pobūdį.