GS1 brūkšniniai kodai

gs1-logo

Tarptautinė GS1 organizacija, įsteigta dar 1973 metais, JAV ir Kanadoje, jau visą eilę metų kuria ir skatina įvairiausių standartų tiekimo grandinei, verslui, sveikatos apsaugai ir kt. sektoriams diegimą bei įgyvendinimą pasauliniu mastu.

Vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus visi Prekybos pramonės ir amatų rūmai (toliau – „Rūmai“), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės 2011 m. birželio 29 d. įsteigė asociaciją “GS1 Lithuania”, kurios pagrindiniai tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus Lietuvoje, atstovauti tarptautinę GS1 organizaciją (GS1 AISBL) Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimus pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus.

Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania“ Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas LR prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p. LPPARA perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

Visi asociacijos „GS1 Lithuania“ steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine GS1 AISBL organizacija, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania“ registracijos patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises Asociacijai „GS1 Lithuania“ teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus su Lietuvos Respublikai priskirtu prefiksu 477.

Atsižvelgiant į tai, kad Rūmus ir regioninius GS1 sistemos vartotojus sieja ilgalaikis bendradarbiavimas, Rūmai konsultuoja GS1 sistemos naudotojus sutarčių sudarymo, dokumentų pildymo, mokesčių mokėjimo bei kitais GS1 sistemos naudojimo klausimais, taip pat priims iš fizinių ir juridinių asmenų prašymus tapti GS1 sistemos naudotojais Lietuvoje, prašymus dėl prekių registravimo GS1 sistemoje.

Visais jums kylančiais brūkšninių kodų  klausimais kreipkitės arba į regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus arba tiesiogiai į Asociaciją „GS1 Lithuania“ tel.: (85) 2614532 arba elektroniniu paštu gs1@gs1lt.org .

Brūkšniniai kodai – kas tai?

Brūkšninių kodų (BK) technologija – tai nustatytų matmenų šviesių ir tamsių brūkšnių (segmetų), išdėstytų pagal tam tikras taisykles raštas, skirtas duomenų pavaizdavimui forma, tinkama automatizuotam skaitymui.

GS1 prekių numeravimo sistema skirta automatizuoti atsiskaitymą ir apskaitą mažmeninėje prekyboje. Jos dėka pagerėjo pirkėjų aptarnavimas, pagreitėjo atsiskaitymas, sumažėjo klaidų, palengvėjo kasininko darbas. Lengvesnis ir prekybos proceso valdymas, nes bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieno pavadinimo prekę. Paprastesnės prekių ekspedijavimo ir pajamavimo procedūros. Tuos pačius numerius galima naudoti ir gamybos valdymo sistemoje, sudarant sandėrius, vykdant įvairias logistines operacijas.

Nežiūrint į labai plačias brūkšninių kodų taikymo galimybes, galima drąsiai tvirtinti, kad labiausiai paplitęs yra jų panaudojimas identifikuojant prekes jų gamybos, transportavimo ir prekybos procesuose. Šiandien kodų pasirinkimas yra gana didelis ir nuolat didėja. Dažniausiai prekių numeravimui yra naudojami trylikos skaitmenų GS1-13 numeris ir sumažintas aštuonių skaitmenų GS1-8 numeris, skirtas ženklinti labai mažoms prekėms.

Be šių numerių dar yra galimos įvairios jų modifikacijos. Labiausiai paplitusios iš jų – tai kintamos išeigos (svorio) prekių numeriai; numeriai, skirti ženklinti spaudos leidinius, nuolaidų korteles, prekių siuntas, įmonių rekvizitus duomenų bazėse ir kt.

Išvardinti numeriai ant prekių yra pavaizduojami skaitmeninėje ir BK formoje, kur kiekvienam skaitmeniui skiriami įvairaus pločio 2 brūkšniai ir 2 tarpai. Brūkšninio kodavimo principus bei įvairius kitus techninius reikalavimus ant prekių užnešamiems simboliams nusako atitinkami tarptautiniai standartai ir jų pagrindu leidžiami nacionaliniai standartai. Tokiu būdu yra užtikrinama, kad bet kurioje šalyje paženklintos prekės numeris yra lengvai nuskaitomas visose pasaulio parduotuvėse. Tai yra pasiekiama dar ir todėl, kad įvairiose šalyse, įvairių firmų gaminama BK spausdinimo ir nuskaitymo aparatūra atitinka (tiksliau sakant turi atitikti, o tai būtina įsitikinti prieš ją įsigyjant) šiems standartams.

Visi reikalavimai prekių numerių simboliams, kurie yra keliami Lietuvoje, yra smulkiai išdėstyti Lietuvos standarte, LST EN 797 + AC: 1998 “Brūkšniniai kodai. Techniniai simbolikų reikalavimai. “EAN/UPC”, paruoštame atitinkamo Europos standarto pagrindu. Todėl akivaizdu, kad prieš įsigyjant BK spausdinimo aparatūrą reikia įsitikinti, kad ji užtikrina spausdinamų simbolių kokybę, atitinkančią šį standartą, o nuskaitančios aparatūros atpažįstamų kodų sąraše yra kodai EAN/UPC, ITF-14, EAN-128, naudojami įvairiuose prekybos automatizavimo procesuose.

Kaip tapti Asociacijos „GS1 Lithuania“ nariu

Norėdami prisijungti prie GS1 sistemos Lietuvoje, registruoti prekes GS1 sistemoje, parsisiųskite ir užpildykite pateikiamus dokumentų blankus: stojimo prašymą, sutartį dėl naudojimosi GS1 sistema, prašymą ir priedą dėl naudojimosi elektronine GS1 prekių kodų registracijos sistema.

dokumentai.zip 269,71 kB

Užpildytus dokumentus prašome atsiųsti į Kauno PPAR el. paštu: irma.taparauskiene@chamber.lt  (tel. pasiteiravimui: 8 37 229212)  arba tiesiai  į Asociaciją „GS1 Lithuania“ el. paštu: gs1@gs1lt.org .

Svarbu! Vėliau dokumentų originalus (po 2egz.) reikia išsiųsti paštu, adresu: Vašingtono a. 1, LT-01108 Vilnius.

Asociacija „GS1 Lithuania“, gavusi reikiamus dokumentus,  išrašys ir išsiųs el. paštu išankstinio apmokėjimo sąskaitą ir lauks mokėjimo pavedimo už prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestį. Tą atlikus, Jums bus suteiktas GS1 gamintojo numeris ir išduodami GS1 prekių numeriai.

Prekių GS1 kodų registravimas vykdomas dviem būdais: naudojantis elektronine prekių kodų registravimo sistema arba pildant prekių registravimo pareiškimą  ir persiunčiant jį atsakingam darbuotojui Kauno PPA rūmuose / Asociacijoje GS1 Lithuania. 

GS1 naudotojui prekių numerių registraciją atliekant savarankiškai per elektroninę prieigą, mokestis už prekių numerių registravimą nėra skaičiuojamas; jei reikalingas atspausdintas registracijos pažymėjimas su registruotais prekių numeriais – už spausdinimą ir siuntimą būtų taikomi mokesčiai.

Kainoraštis

1. Prijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos  mokestis               
Tikrajam naudotojui  110 eur + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 eur
  220 eur + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 eur
  330 eur + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 eur
  450 eur + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 eur
  560 eur + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 eur
  680 eur + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 eur
  800 eur + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 eur
  920 eur + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 eur
  1040 eur + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur
   
Asocijuotajam naudotojui * 100 eur + PVM
2. Metinis GS1 sistemos palaikymo  mokestis
Tikrajam naudotojui  55 eur + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 eur
  110 eur + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 eur
  165 eur + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 eur
  225 eur + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 eur
  280 eur + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 eur
  340 eur + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 eur
  400 eur + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 eur
  460 eur + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 eur
  520 eur + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur
   
Asocijuotajam naudotojui * 65 eur + PVM

*Asocijuotieji naudotojai - įmonės, nežyminčios savo produkcijos brūkšniniais kodais, o tik teikiančios paslaugas, susijusias su brūkšniniu kodavimu.

Pastaba: Visiems GS1 sistemos mokesčiams taikomas 21% PVM mokestis.

3. Mokesčiai už prekių numerių registravimą

3.1. Mokestis už prekių numerių, suteikiamų kiekvienam numeruojamų prekių nomenklatūriniam vienetui, registraciją**:

  • už pirmuosius 30 numerių po 10 eur + PVM
  • už numerius nuo 31 iki 100 po 6.5 eur +PVM
  • už numerius nuo 101 numerio po 3.5 eur +PVM

3.2. Jei prekių numeriai registruojami naudojantis Asociacijos GS1 Lithuania administruojama elektronine prekių kodų registravimo sistema savarankiškai, mokesčiai už prekių numerių registraciją netaikomi.

3.3. Kai prekių numerių registracija atliekama savarankiškai per elektroninę prekių kodų registravimo sistemą, už registracijos pažymėjimo su GS1 prekių numeriais spausdinimą ir siuntimą paštu taikomas 7 EUR + PVM mokestis (kai pažymėjimas neviršija 3 vnt. A4 formato lapų ). Kai pažymėjimo apimtis didesnė nei 3 vnt. A4 formato lapų, už jo spausdinimą bei siuntimą paštu taikomas dvigubas mokestis.

4. Mokesčiai už prekių vaizdinės informacijos apdorojimą

4.1. GS1 sistemos naudotojams produkto vieneto vieno atvaizdo įtraukimas į Asociacijos GS1 Lithuania administruojamą duomenų bazę atliekamas nemokamai.

4.2. GS1 sistemos naudotojams, norintiems gauti savo produktų aukštos kokybės atvaizdus, atitinkančius jiems keliamus reikalavimus bei tinkamus naudoti interneto svetainėse, elektroninėse parduotuvėse ir, duomenų talpyklose ar kt., patvirtintus Asociacijos GS1 Lithuania išduodamu sertifikatu, taikomi mokesčiai:
4.2.1. Už 3 vnt. vieno produkto atvaizdų, jei produkto pavyzdys pristatomas į Asociacijos GS1 Lithuania buveinę 15 EUR+PVM
4.2.2. Jei vienu metu užsakomi daugiau nei 10 vnt. produktų atvaizdai, taikoma 20% nuolaida bendrai sumai.
4.2.3. Jei produktų atvaizdai daromi kliento patalpose, taikomas papildomas atvykimo mokestis, nustatomas atskiru tarpusavio susitarimu.

5. Mokesčiai už brūkšninių kodų spausdinimo kokybės vertinimą

5.1. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas verifikatoriumi GS1 sistemos naudotojams (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį) be protokolo įforminimo, nepateikiant ataskaitos raštu) - GS1 Sistemos naudotojams paslauga nemokama

5.2. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pateikiant verifikatoriaus ataskaitą su matavimo išvadomis, be protokolo įforminimo - 9.00 EUR + PVM

5.3. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas pateikiant protokolą su matavimo išvadomis (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pridedant raštišką verifikavimo rezultatų ataskaitą - 13.00 EUR + PVM.

6. Kiti mokesčiai ir taikomos nuolaidos

6.1. Per mėnesį atliekant daugiau nei 10 prekių aprašų keitimų (paliekant ankstesnį numerį) už kiekvieną sekantį keitimą taikomas 3.5 EUR +PVM mokestis.

6.2. Registruojant prekių numerius ne per elektroninę sistemą, vienu metu daugiau nei 15 pavadinimų prekių, taikoma 15% nuolaida, registruojant vienu metu daugiau kaip 40 pavadinimų prekių, taikoma 25% nuolaida. Nuolaidos skaičiuojamos nuo bendros mokesčio už šį registravimą sumos.

6.3. Registruojant vienu metu tos pačios prekės visą gamą įpakavimo variantų (pav. prekės vieneto pakuotė ir kelios grupinės arba transportinės pakuotės), tai šių numerių registracijos mokestis sumažinamas 50%.

6.4. Įmonėms, registruojančioms per metus daugiau nei vieną tūkstantį prekių pavadinimų, ir pateikiančioms registravimo duomenis kompiuterinėje formoje, registravimo mokestis nustatomas atskiru susitarimu, įforminant atitinkamus dokumentus.

6.5. Įmonė arba įmonių grupė, įsigijusi papildomą GS1 gamintojo/platintojo numerį, už jį moka 50% mažesnį prisijungimo ir metinį mokestį, nei nurodyta 1-2 punktuose.

6.6. Papildomas gamintojo/platintojo numeris įmonei, išnaudojusiai visą galimų prekių numerių skaičių GS1–13 struktūroje, suteikiamas nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai įmonė jai suteiktą numerių seką išnaudoja greičiau nei per vienerius kalendorinius metus. Tokiu atveju už kiekvieną naują per vienerius metus išduodamą GS1-13 numerių seką taikomas fiksuotas vienkartinis  350 EUR + PVM mokestis.

6.7. Individualioms įmonėms arba fiziniams asmenims (pvz., ūkininkams), kurių ūkinės veiklos metinė apyvarta ne didesnė nei 6000.00 EUR, pateikus prašymą, prisijungimo mokestis gali būti sumažintas iki 65 EUR + PVM, metinis mokestis - iki 32.5 EUR + PVM.

6.8. Kai GS1 sistemos naudotojui reikalingas tik 1 GLN, o kitais GS1 standartais, jų pagrindu kuriamais identifikatoriais,  bei kitomis paslaugomis naudotis teisė neįgyjama, prisijungimo mokestis sudaro 65 EUR+PVM, metinis mokestis – 32.5 EUR +PVM

6.9. Įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50% neįgaliųjų arba pensininkų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, prisijungimo ir metiniai mokesčiai sumažinami 50%.
6.10. Įmonėms, kuriose numeruojamoji prekių dalis sudaro nežymią (mažiau nei 10%) bendrosios įmonės apyvartos dalį, taikomas vienu laipteliu mažesnis prisijungimo ir metinis sistemos palaikymo mokesčiai, nei priklausytų pagal bendrąją įmonės apyvartą. Numerių registravimo mokestis taikomas laikantis bendrosios tvarkos.

Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina savo prisijungimo prie GS1 sistemos prašymu bei pasirašydamos sutartį su asociacija „GS1 Lithuania“.

Mokesčiai patvirtinti asociacijos „GS1 Lithuania“ valdybos posėdyje, vadovaujantis asociacijos įstatų punktu 7.6.3, įsigalioja 2017 m. spalio 25 d.

Mokesčių mokėjimo tvarka

Prijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos, metinis GS1 sistemos palaikymo ir  prekių numerio registracijos mokesčiai mokami Asociacijai „GS1 Lithuania“.

Laiku nesumokėję mokesčių arba pažeidę mokesčių mokėjimo tvarką bei prekių numerių naudojimo taisykles naudotojai, Valdybos sprendimu, yra pašalinami iš Asociacijos „GS1 Lithuania“  ir netenka teisės naudotis numeriais. Apie tai yra informuojami Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, ministerija, kurios reguliavimo sferoje yra įmonė, Valstybinė konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba, muitinė ir kitos instancijos, be to neatliekami jų užsakymai, neteikiamos jokios paslaugos. Norėdamos vėl žymėti savo produkciją brūkšniniais kodais įmonės turi iš naujo stoti į Asociaciją „GS1 Lithuania“, sumokėdamos pilną prisijungimo mokestį ir padengdamos visus įsiskolinimus.

Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina pareiškime stojant į Asociaciją „GS1 Lithuania“ .

*Asocijuotieji naudotojai - įmonės, nežyminčios savo produkcijosbrūkšniniais kodais, o tik teikiančios paslaugas, susijusias su brūkšniniukodavimu.

Pastaba: Visiems GS1 sistemos mokesčiams taikomas 21% PVM mokestis.