„Regio potencialas LT“ – priemonė moderniųjų technologijų diegimui

„Regio potencialas LT“ – priemonė moderniųjų technologijų diegimui

Ūkio ministerija parengė ir teikia viešam aptarimui priemonės „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 projektą. Priemonės tikslas – paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Pagal šią priemonę remiama veikla – moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Priemonės aprašo projektą rasite:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/priemones-nr-03-3-1-lvpa-k-850-regio-potencialas-lt-projektu-finansavimo-salygu-apraso-projektas

https://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/regio-potencialas-lt

Pastabas ir pasiūlymus teikite Ūkio ministerijai iki rugpjūčio 22 d. el. paštu es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt , kopiją prašome atsiųsti į Rūmus el. paštu: daiva.vysniauskiene@chamber.lt