Prekių ES vidaus rinkoje pasiūlymų paketas

Europos Komisija paskelbė pasiūlymų paketą („Goods package “), kuriuo siekiama sudaryti geresnes sąlygas įmonėms parduoti gaminius ES rinkoje ir sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų ir muitinių vykdomą kontrolę, siekiant užkirsti kelią nesaugių gaminių pardavimui.

Pagrindiniai pasiūlymai:

  • Pasiūlymas dėl Reglamento dėl prekių abipusio pripažinimo , kuriuo siekiama pagerinti abipusio pripažinimo principo taikymą (principas užtikrina, kad gaminiai, kuriems netaikomas ES masto reglamentavimas, iš esmės judėtų laisvai bendrojoje rinkoje, jei jais teisėtai prekiaujama vienoje valstybėje narėje; tačiau praktikoje įmonės susiduria su papildomais nacionaliniais reikalavimais, kliūtimis, vėlavimu ir su tuo susijusiomis išlaidomis): pvz. siūloma nustatyti poros mėnesių terminą, per kurį įmonei turi būti atsakyta, ar jos gaminiai gali būti parduodami kitoje ES šalyje; įmonės galės naudoti savanorišką deklaraciją, kad įrodytų, jog gaminiai atitinka atitinkamus reikalavimus savo šalyje; siūlomas problemų sprendimo mechanizmas įmonių ir nacionalinių valdžios institucijų ginčų greitesniam sprendimui.
  • Projektas dėl Reglamento dėl Sąjungos suderintų teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo , kuriuo skatinamas intensyvesnis nacionalinių rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti, kad gaminiai yra saugūs ir atitinka taisykles: pasiūlymas apima keitimąsi informacija apie neteisėtus gaminius ir vykdomus tyrimus; gaminių patikros veiksmingumą skatinančios priemonės; uostų ir išorės sienų patikros stiprinimas (Komisijos duomenimis, 32 proc. žaislų, 58 proc. elektronikos prekių, 47 proc. statybos produktų ar 40 proc. asmeninių apsaugos priemonių, juos patikrinus, neatitinka ES teisės aktuose numatytų saugos ar vartotojų informavimo reikalavimų).

Abu Reglamentų projektai bus pateikti priimti Europos Parlamentui ir Tarybai (priimti šie reglamentai bus taikomi tiesiogiai).

Europos Komisija taip pat paskelbė bendrąjį komunikatą ir dvi veikimo ataskaitas:

Daugiau informacijos  klausimų-atsakymų forma.

Europinių verslo asociacijų pirminiai vertinimai buvo pakankamai teigiami.