Parama aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse

Kviečiame dalyvauti informaciniame-konsultaciniame renginyje

„PARAMA AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMUI ĮMONĖSE“

2011 m. balandžio 21d. 10.00 val.,  K. Petrausko g. 26, Kaunas

PROGRAMA

  9.30 – 10.00 Dalyvių registracija
10.00 – 11.30 Priemonės „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“  teikiamos galimybės
11.30 – 12.00 Diskusija, klausimai/atsakymai

Renginį veda Artūras Jakubavičius, Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas

Renginys skirtas:

  • mažoms ir vidutinėms žinioms imlioms įmonėms , kurios nori sustiprinti savo potencialą naujų ir esamų produktų, paslaugų ar procesų kūrimo ir tobulinimo srityje;
  • asociacijoms (kaip MVĮ), kurios nori sustiprinti savo MTEP paslaugų teikimo potencialą;
  • aukštos kvalifikacijos specialistams  (tyrėjams, mokslininkams, doktorantams, inžinieriams), turintiems ne mažiau 5 patirtį MTEP srityje ir norintiems panaudoti turimą potencialą „verčiant“ žinias naujais produktais, paslaugomis ar procesais versle.

Pagal priemonę kompensuojamos išlaidos:

  • darbo užmokestis;
  • komandiruotės;
  • persikėlimo (geografinio mobilumo) išlaidos;
  • Projekto administravimas

Paramos dydis:  iki  50%  (iki 3 metų laikotarpiui aukštos kvalifikacijos darbuotojams,  deleguotiems iš Lietuvos ar užsienio mokslinių tyrimų organizacijų arba didelių įmonių)

Registracija el. paštu į ramune@ktc.lt  ir tel. 8-37 333006
Prašome užsiregistruoti iki 2011.04.20 d., 16 val. Dalyvių skaičius ribotas.

Organizatoriai:
Lietuvos inovacijų centras
KTU regioninis mokslo parkas
Kauno aukštųjų ir informacinių technologijų parkas