„Inostažuotė“ – priemonė, skirta didelių įmonių darbuotojams

„Inostažuotė“ – priemonė, skirta didelių įmonių darbuotojams

Priemonė skirta – didinti įmonių darbuotojų gebėjimus dirbti su naujosiomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Finansuojamos veiklos – MTEPI veiklas vykdančių įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) MTEPI veiklas vykdančiose užsienio įmonėse.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 30 000,00 Eur

Galimi pareiškėjai MTEPI veiklas vykdančios įmonės, turinčios didelės įmonės statusą.

Paraiškas galima teiki iki 2020-06-30. Vykdoma tęstinė projektų atranka.

Susijusius dokumentus galite rasti čia .

Parengta pagal Socialinio fondo agentūros informaciją .