ES paramos priemonės „Inostartas“ ir „Inočekiai“

Ūkio ministerija kviečia teikti pasiūlymus dėl priemonės „Inostartas“ir „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašų keitimo projektų.

Priemonės „Inostartas“ tikslas – skatinti naujų inovatyvių SVV subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų plėtojimą, skatinti įmonių savarankiškumą atliekant MTEP darbus įmonės viduje.

Dokumentą galima rasti: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/inostartas

Pastabas ir pasiūlymus maloniai prašome teikti es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt iki liepos 11 d. darbo dienos pabaigos.

Priemonės „Inočekiai“ tikslas – skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti mokslui ir verslui bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą ir pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis.

Dokumentą galima rasti: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/inocekiai

Pastabas ir pasiūlymus maloniai prašome teikti iki š. m. liepos 13 d. darbo dienos pabaigos.