DĖL EUROPOS KOMISIJOS PASKELBTŲ VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGŲ DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMU

DĖL EUROPOS KOMISIJOS PASKELBTŲ VIEŠŲJŲ KONSULTACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU PASLAUGŲ DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMU

Ūkio ministreija ragina verslo atstovus, vykdančius arba ketinančius vykdyti su paslaugų teikimu susijusią ūkinę komercinę veiklą kitose valstybėse narėse pagal Europos Komisijos interneto svetainėje pateiktas ataskaitas įvertinti atitinkamoje valstybėje narėje verslo aplinką reglamentuojančią teisinę bazę ir Europos komisijai teikti pastabas bei siūlymus. Kadangi ūkio ministerijai toliau vertinant kitų valstybių narių ataskaitas ypač svarbu, kad Europos Komisija maksimaliai atsižvelgtų į Lietuvos verslo atstovų nuomonę, būtume dėkingi, jeigu galėtumėte mus informuoti apie konsultacijų metu pateiktas pastabas ir siūlymus. 

Skaitykite plačiau:

2010-07-16-ukm.pdf 216,55 kB

Komentarai