Spec. baneriai kairėje pusėje

KPPAR įvykdyti projektai


Europos Sąjungos programos „Erasmus +” projektas „Mokykla ir darbas“

Europos Sąjungos programos „Erasmus +” projektas „Mokykla ir darbas“ vyksta 2014 09 01– 2016 08 30.

Projekto tikslas – gerinti mokyklų ir verslo įstaigų bendradarbiavimą vykdant ankstyvojo mokinių pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencinę veiklą, aktyviau įtraukti darbdavius stiprinant mokinių motyvaciją tęsti mokymąsi mokykloje, pasirinkti profesiją pagal savo gebėjimus ir darbo rinkos poreikius.

Kreditų perkėlimo ir kokybės užtikrinimo sistemų pritaikomumas Europos profesiniame mokyme, Nr. 2015-1-LT01-KA102-013284

Projekto tikslas :

Padėti profesinio mokymo dalyviams įgyvendinti mobilumo strategijas pagal ECVET principus, tikslingai taikyti ECVET ir EQAVET mokymo tikslams tampriai tarpusavyje bendradarbiaujant institucijoms, atsakingoms už kvalifikuoto darbininko parengimą – mokymo institucijoms, darbdaviams, amatų rūmams, kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Pastatų renovatorius, 2015-1-LT01-KA102-013056

Projekto tikslai:

  • susipažinti tiek Lietuvoje tiek priimančiose šalyse su pastatų renovacijos pavyzdžiais;
  • ugdyti praktikos darbų atlikimo dalykinius ir technologijų įgūdžius;
  • pagerinti ryšius su socialiniais partneriais (verslo įmonėmis, amatų rūmais), o mokiniams atlikti praktikas su verslo įmonių atstovais;
  • ugdyti projekto dalyvių kūrybiškumą, norą dirbti komandoje, atsakomybės jausmą;
  • skatinti  darbų kvalifikuotą ir kokybišką atlikimą; optimalaus medžiagų ir žaliavų gamybinių pajėgumų naudojimą; medžiagų ir konstrukcijų kokybės tikrinimą;
  • didinti profesinio mokymo patrauklumą;

Sumani praktika- verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle, 2015-1-LT01-KA203-013477

Studentų praktinių gebėjimų gerinimas, verslumo ugdymas, aukštojo mokslo kokybės tobulinimas, švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimo skatinimas

Erasmus for young entrepreneurs

Programa padeda būsimiems Europos verslininkams įgyti įgūdžių, reikalingų siekiant įsteigti ir(arba) sėkmingai valdyti mažą įmonę Europoje. Nauji verslininkai įgyja gebėjimų bei keičiasi žiniomis ir verslo idėjomis su patyrusiu verslininku, pas kurį vieši ir su kuriuo bendradarbiauja nuo vieno iki šešių mėnesių. Viešnagė iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Verslo asistentas - verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra - VIPPP

Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.

Projekto uždavinys - organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti. 

Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

Projekto veiklos:

1. Informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Iš viso numatyti 57 informaciniai renginiai.

2. Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių veiklos rezultatų, užtikrinant efektyvius įmonės verslo valdymo procesus. Iš viso numatytos 1492 konsultacijos.

„Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, siekiant paskatinti naujų darbo vietų kūrimą“

Projekto tikslas - teikti finansų, personalo valdymo, klientų ir partnerių paieškos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą arba jį plėsti.

Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas Chemical Movetech ”Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas” - 2013-1-TR1-LEO05-47543

Parengti profesinio mokymo kursus, skirtus mokyti chemijos pramonės darbuotojus darbo vietoje, apie pažangius gamybos ir perdirbimo metodus bei technologijas. Siekiant palengvinti prieigą tęstiniam profesiniam mokymui projekte, bus taikomi atvirojo ir nuotolinio mokymosi ir mokymo metodai.

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Vienintelis pelno centras yra klientas.

Peteris Druckeris

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

„Verslo pasaulį moterys daro geresnį“
 

Verslo pasaulį moterys daro geresnį.

Asta Šileikienė, Verslo moterų tinklo Lietuvoje iniciatorė

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;