Projektai

Nuo 1998 metų Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai dalyvauja įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Jų dėka prasiplėtė rūmų tarptautinis bendradarbiavimas, atsirado naujų partnerių, o taip pat ir naujų projektinių idėjų. Projektuose dalyvauja ir nemaža dalis Kauno PPA rūmų narių – tiek verslo įmonių, tiek mokymo institucijų atstovų.

Būsena


Verslo moterų vadovavimo gebėjimų stiprinimas tobulinant jų kvalifikaciją personalo valdymo klausimais

Gavę paramą iš Europos Sąjungos fondų pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fonas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdo Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Verslo moterų vadovavimo gebėjimų stiprinimas tobulinant jų kvalifikaciją personalo valdymo klausimais“ (VMT-KVAL) Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0688. Šis mobilumo projektas įgyvendinamas kartu su  IDEC SA organizacija, kuri įsikūrusi Pirėjo mieste, Graikijoje.

Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektas „Savaiminio mokymosi pripažinimas darbo vietoje (INFORMALEA-JOB)“

Projekto metu visi partneriai perims Jungtinės karalystės partnerių „MRS CONSULTANCY“ projektinę patirtį apie mokymąsi darbo vietoje, mokymosi pripažinimą ir vertinimą. Mokymosi darbo vietoje makro modelis buvo pristatytas pirmojo partnerių susitikimo metu 2013 gruodžio 17-18 dienomis Grosete.  Svarbiausia užduotis italų partneriams  rasti įmonių, kurios sutiktų dalyvauti šiame projekte ir remti savaiminio mokymosi aplinką. Jungtinėje karalystėje analogiški projektai buvo įgyvendinami pasitelkiant smulkias vidutines įmones, jas skatinant įvairiais kokybės apdovanojimais. Kompetencijų pripažinimas vyks jas identifikuojant per nacionalinę kvalifikacijų sąrangą.

Naujovių perkėlimo projektas „Novatoriški pameistrystės plėtros sprendimai -„UPPRETAIL“

UPRETAIL projekto tikslas – perkelti ir pritaikyti projekto Devapprent (DE/10/LLP-LdV/TOI/147320, vykdyto Kauno PPAR 2010-2012 metais) metodologiją ir rezultatus siekiant išanalizuoti skirtingų socioekonominių ir profesinio rengimo modelius turinčių šalių (Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir Prancūzijos) patirtis plėtojant novatorišką pameistrystės mokymo metodą mažmeninės prekybos profesinio mokymo srityje pietų Europos valstybėse. 

Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas. Tarptautinės verslo komunikacijos stiprinimas – EPIC 2013-1-PL1-LEO05-37888

Išbandyti naują komunikacijos audito schemą (Lenkijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Italijoje), nustatyti ir pašalinti kalbinius ir kultūrinius barjerus, trikdančius tarptautinę prekybą, ir tokiu būdu didinti įmonių konkurencingumą.

Leonardo da Vinci Naujovių perkėlimo projektas Chemical Movetech ”Profesinio mokymo galimybių optimizavimas taikant inovatyvias technologijas” - 2013-1-TR1-LEO05-47543

Parengti profesinio mokymo kursus, skirtus mokyti chemijos pramonės darbuotojus darbo vietoje, apie pažangius gamybos ir perdirbimo metodus bei technologijas. Siekiant palengvinti prieigą tęstiniam profesiniam mokymui projekte, bus taikomi atvirojo ir nuotolinio mokymosi ir mokymo metodai.

Verslo asistentas - verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas

Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.

Verslumo skatinimas probleminiuose Lietuvos regionuose

Projekto veiklos:

1. Informaciniai renginiai, skatinantys visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų SVV subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę. Iš viso numatyti 57 informaciniai renginiai.

2. Teikti aukštos kokybės konsultacines paslaugas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei asmenims, planuojantiems pradėti verslą, siekiant pažangių veiklos rezultatų, užtikrinant efektyvius įmonės verslo valdymo procesus. Iš viso numatytos 1492 konsultacijos.

Verslo asistentas - verslumo ir inovacijų paramos paslaugų plėtra - VIPPP

Projekto tikslas - teikti inovacijų paramos konsultacines paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą ar išsaugoti darbo vietas.

Projekto uždavinys - organizuoti informacinius, verslo kūrimą skatinančius renginius ir suteikti aukštos kokybės konsultacinių paslaugų. Projektu siekiama, kad besidomintys verslu gautų visapusišką paramą jam pradėti ir sėkmingai tęsti. 

Erasmus for young entrepreneurs

Programa padeda būsimiems Europos verslininkams įgyti įgūdžių, reikalingų siekiant įsteigti ir(arba) sėkmingai valdyti mažą įmonę Europoje. Nauji verslininkai įgyja gebėjimų bei keičiasi žiniomis ir verslo idėjomis su patyrusiu verslininku, pas kurį vieši ir su kuriuo bendradarbiauja nuo vieno iki šešių mėnesių. Viešnagė iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.

Sumani praktika- verslumo įgūdžių gerinimas aukštajame moksle, 2015-1-LT01-KA203-013477

Studentų praktinių gebėjimų gerinimas, verslumo ugdymas, aukštojo mokslo kokybės tobulinimas, švietimo ir verslo sektorių bendradarbiavimo skatinimas

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Žodžiais tikėkite tik tada, kai juos atitinka darbai. 

Napoleonas Bonapartas

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Benjaminas Žemaitis
 

Kai valdžios keičiasi, verslui svarbiausia darbų tęstinumas ir nuoseklumas. Jei vienais metais ragins sodinti svogūnus, po ketverių metų – tulpes, nieko gero nebus.

Kauno PPA rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;