Pradžia / Naujienos / Rūmų naujienos / Mokslo tiriamoji veikla 2010 m Versija spausdinimui

Mokslo tiriamoji veikla 2010 m

Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2010 m. šalyje mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams buvo skirta 755,6 mln. litų. Palyginti su 2009 m., išlaidos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai sumažėjo 9,4 mln. litų, arba 1,2 procento, ir sudarė 0,79 procento šalies bendrojo vidaus produkto (2009 m. – 0,83%).

Kaip ir 2009 m., daugiausia išlaidų MTEP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 402,3 mln. litų, arba 53,2 procento visų MTEP išlaidų 2010 m., verslo įmonių sektoriuje – 220,3 mln. litų (29,2%), valdžios sektoriuje – 133,0 mln. litų (17,6%). Per metus 13 procentų (53,5 mln. Lt) sumažėjo MTEP projektų finansavimas valdžios lėšomis, o finansavimas verslo lėšomis išaugo 13,2 procento (21,3 mln. Lt). Ypač išaugo MTEP projektų finansavimas iš užsienio (50,5% – nuo 100,4 mln. Lt 2009 m. iki 151 mln. Lt 2010 m.).

2010 m. MTEP išlaidų santykis su BVP aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose sudarė 0,56 procento (2009 m. – 0,63%). Verslo sektoriuje MTEP išlaidų santykis su BVP sudarė 0,23 procento (2009 m. – 0,2%).

2010 m. MTEP projektų darbo užmokesčiui buvo skirta 410,7 mln. litų, arba 54,4 procento visų MTEP išlaidų, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti ir kitoms išlaidoms – 344,9 mln. Lt (45,6%). Palyginti su 2009 m., darbo išlaidos sumažėjo 30,3 mln. litų, arba 6,9 procento. Daugiausia lėšų MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skyrė aukštojo mokslo institucijos – 238,9 mln. litų, arba 59,4 procento visų MTEP išlaidų aukštojo mokslo sektoriuje. Verslo sektoriuje MTEP darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 39,7 procento visų verslo sektoriaus MTEP išlaidų, arba 87,5 mln. litų.

Didžiausią MTEP išlaidų dalį pagal finansavimo šaltinius sudarė valdžios lėšos – 47,5 procento, verslo įmonių lėšos – 24,1 procento, užsienio lėšos – 20 procentų, aukštojo mokslo ir ne pelno institucijų lėšos – 8,4 procento.

Verslo sektoriuje MTEP daugiausia lėšų skyrė informacijos ir ryšių (48,5 mln. Lt), finansinio tarpininkavimo (43,0 mln. Lt), žmonių sveikatos priežiūros (22,3 mln. Lt) ir kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos įmonės (15,4 mln. Lt). Specializuotos, mokslinių tyrimų ir taikomosios, veiklos įmonės 2010 m. MTEP skyrė 16,0 mln. litų.

2010 m. MTEP projektuose dalyvavo 18,3 tūkst. darbuotojų, 6,3 tūkst. jų turėjo mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Nors 2010 m. sumažėjo bendras darbuotojų, užsiimančių MTEP veikla, skaičius (daugiausia dėl aukštojo mokslo institucijų reorganizacijos), verslo sektoriuje jis padidėjo 33,7 procento.

1000 darbo jėgos teko 11 MTEP veikloje dalyvaujančių darbuotojų. Aukštojo mokslo ir valdžios institucijose MTEP veikloje dalyvavo 15,4 tūkst. darbuotojų, iš jų 6,2 tūkst. tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą. Verslo sektoriuje – 2,9 tūkst. darbuotojų, iš jų 163 tyrėjai, turintys mokslo laipsnį. Tyrėjų, turinčių mokslo laipsnį, skaičius verslo sektoriuje per metus sumažėjo 8 procentais.

Aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą, sudarė 12,1 procento. Verslo sektoriuje vyresni nei 65 metų tyrėjai ir inžinieriai sudarė 1,6 procento.

Statistiniai MTEP tyrimai atliekami kasmet, apklausiamos atrinktos gamybos ir paslaugų įmonės (A–U sekcijos pagal EVRK 2 red.), kuriose dirba 10 ir daugiau darbuotojų ir visos įmonės, kurių pagrindinė veikla įvardijama kaip mokslo tiriamoji, taip pat aukštojo mokslo bei valdžios institucijos, užsiimančios mokslo tiriamąja veikla.

1 lentelė. Bendrosios MTEP išlaidos pagal sektorius ir finansavimo šaltinius 2006–2010 m.
 Mln. litų

  2006 2007 2008 2009 2010
Iš viso 657,8 803,1 890,1 765,0 755,6
Verslo lėšos 172,2 196,9 190,8 161,0 182,3
Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo) 352,6 384,4 494,5 412,6 359,1
Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos 35,0 60,2 64,2 88,8 61,7
Ne pelno institucijų lėšos 3,7 4,3 2,6 2,2 1,4
Užsienio lėšos 94,3 157,3 138,0 100,4 151,1
MTEP išlaidos, palyginti su BVP, % 0,79 0,81 0,79 0,83 0,79*
           
Aukštojo mokslo sektoriaus finansavimas 323,7 406,6 472,9 402,8 402,3
Verslo lėšos 12,3 13,4 11,8 9,7 11,2
Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo) 242,1 273,6 339,7 278,0 251,6
Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos 34,3 59,3 62,5 87,9 61,0
Ne pelno institucijų lėšos 1,6 0,6 0,4 0,7 0,2
Užsienio lėšos 33,4 59,7 58,5 26,5 78,3
MTEP išlaidos, palyginti su BVP, % 0,39 0,41 0,42 0,44 0,42*
           
Valdžios sektoriaus (be aukštojo mokslo) finansavimas 150,3 167,4 205,8 180,6 133,0
Verslo lėšos 9,3 4,2 14,2 10,9 7,8
Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo) 102,9 105,0 148,9 128,1 97,7
Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos 0,5 0,6 1,2 0,5 0,6
Ne pelno institucijų lėšos 1,5 3,2 1,1 1,1 0,9
Užsienio lėšos 36,1 54,4 40,4 40,0 26,0
MTEP išlaidos, palyginti su BVP, % 0,18 0,17 0,18 0,20 0,14*
           
Verslo sektoriaus finansavimas 183,8 229,1 211,4 181,6 220,3
Verslo lėšos 150,6 179,3 164,8 140,4 163,3
Valdžios lėšos (be aukštojo mokslo) 7,6 5,8 5,9 6,5 9,8
Aukštojo mokslo sektoriaus lėšos 0,2 0,3 0,5 0,4 0,1
Ne pelno institucijų lėšos 0,6 0,5 1,1 0,4 0,3
Užsienio lėšos 24,8 43,2 39,1 33,9 46,8
MTEP išlaidos, palyginti su BVP, % 0,22 0,23 0,19 0,20 0,23*

* – išankstiniai duomenys.

2 lentelė. MTEP išlaidos pagal tikslinę paskirtį
 Mln. litų

  2006 2007 2008 2009 2010
Iš viso 657,8 803,1 890,1 765,0 755,6
Darbo apmokėjimo išlaidos 323,9 380,7 457,3 441,0 410,7
Kitos išlaidos 222,8 253,7 267,6 212,8 205,6
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 111,1 168,7 165,2 111,2 139,3

3 lentelė. MTEP darbuotojų pasiskirstymas pagal sektorius1

  2006 2007 2008 2009 2010
MTEP dalyvaujančių darbuotojų skaičius, tenkantis          
1000 gyventojų 4,8 5,5 5,5 5,5 5,5
1000 darbo jėgos 10,3 11,5 11,5 11,2 11,2
MTEP darbuotojai, iš viso 16379 18467 18598 18428 18257
aukštojo mokslo sektoriuje 11752 12872 12997 13309 12640
valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo) 3066 3072 3023 2971 2744
verslo sektoriuje 1561 2523 2578 2148 2873
Tyrėjai 12013 13393 13518 13827 13849
aukštojo mokslo sektoriuje 9236 10195 10325 10633 10489
valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo) 1759 1694 1680 1709 1589
verslo sektoriuje 1018 1504 1513 1485 1771
iš jų tyrėjai, turintys mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą 5976 6268 6326 6418 6337
aukštojo mokslo sektoriuje 4815 5070 5137 5230 5223
valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo) 1026 1032 971 1011 951
verslo sektoriuje 135 166 218 177 163
Technikai ir jiems prilyginti darbuotojai 1687 1951 1978 1837 2148
aukštojo mokslo sektoriuje 692 815 800 849 836
valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo) 685 730 718 661 636
verslo sektoriuje 310 406 460 327 676
Kiti MTEP darbuotojai 2679 3123 3102 2764 2260
aukštojo mokslo sektoriuje 1824 1862 1872 1827 1315
valdžios sektoriuje (be aukštojo mokslo) 622 648 625 601 519
verslo sektoriuje 233 613 605 336 426

1  Pagrindinėje darbovietėje dirbančių asmenų skaičius.

Daugiau informacijos šia tema rasite interneto svetainės skyrelyje Statistika (teminės lentelės)Rodiklių duomenų bazėje , spalio 28 d. – leidinyje „Mokslo darbuotojai ir jų veikla 2010 m.“.

Reklama dešinėje 5 pozicija

Archyvas

Pirm Antr Treč Ketv Penk Š Sekm
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

 

 

Ar norėtumėte sėkmės formulės? Ji visai paprasta. Padvigubinkite nesėkmių skaičių. 

Tomas Dž. Vatsonas, IBM įkūrėjas

Renginių kalendorius

‹‹ 2020, Rugpjūtis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Mūsų tikslas – nugalėti save įveikiant pasenusius stereotipus, glūdinčius pačiose mumyse, o ne nugalėti vyrus.
 

Mūsų tikslas – nugalėti save įveikiant pasenusius stereotipus, glūdinčius pačiose mumyse, o ne nugalėti vyrus.

Fausta Šeputytė, UAB "Metga" generalinė direktorė

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;