Kauno PPA rūmų veiklos strateginės gairės 2016–2019 m.

Kauno PPA rūmų Generalinė asamblėja numato, kad organizacija tęs savo pagrindinę misiją – įgyvendinti verslo savivaldą:

 • atstovaudama bendriesiems verslo interesams;
 • burdama verslo bendruomenę;
 • skatindama verslų plėtrą Kauno ir Marijampolės regionuose.

Generalinė asamblėja numato, kad verslų plėtra Kauno ir Marijampolės regionuose 2016–2019 m. labai priklausys:

 • nuo įmonių pasirengimo įveikti konkurencingumo iššūkius Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir pasaulyje;
 • nuo nacionalinės ekonominės ir socialinės politikos, ypač regionų atžvilgiu;
 • nuo glaudžios valdžios, verslo ir akademinės bendruomenės sąveikos ir partnerystės;
 • nuo gebėjimų efektyviai dirbti ES paramos programose.

2016–2019 m. veiklos programą Kauno PPA rūmams siūloma grįsti tokia veiklos vizija ir priemonėmis:

Rūmų veiklos vizija

 1. Pagrindinė verslo įmones bei mokslo ir studijų institucijas burianti, jų bendriesiems interesams atstovaujanti ir juos ginanti regiono verslo savivaldos institucija.
 2. Atsakingai veikiantis valstybės valdymo institucijų ir piliečių savivaldos socialinis-ekonominis partneris.
 3. Tikslingas verslo konkurencingumo palaikymo paslaugas kokybiškai teikianti organizacija.
 4. Konstruktyviai, lanksčiai bei efektyviai veikianti,  nuolat besimokanti, puoselėjanti bendruomeniškumo kultūrą bei palaikanti solidų rūmų įvaizdį institucija.

PRIEMONĖS GAIRIŲ ĮGYVENDINIMUI

Misija: Atstovavimas bendriesiems verslo interesams

 1. Konstruktyviai plėsti bendradarbiavimą su Kauno ir Marijampolės regionų savivaldybėmis, regionų plėtros tarybomis sprendžiant verslo aplinkos gerinimo ir socialinius klausimus.
 2. Atstovauti verslo įmonių interesams nacionaliniu lygmeniu per rūmų asociaciją, derinant klausimus su visais Lietuvoje veikiančiais PPA rūmais.
 3. Įtvirtinti Kauno PPA rūmų teminę lyderystę rūmų sistemoje: aukštasis ir profesinis mokymas bei jo efektyvumas; regioninė plėtra.
 4. Puoselėti rūmų ekspertines galias panaudojant narių įmonių bei rūmų klubų kompetencijas, atgaivinant komitetus pagal įmonių veiklos sektorius.
 5. Siekiant nustatyti objektyvų įmonių lūkesčių ir poreikių paveikslą, iš narių tinklo organizuoti efektyvų grįžtamąjį ryšį.
 6. Atstovaujant įmonėms, vadovautis socialiai  atsakingo verslo nuostatomis.

Misija: Verslo bendruomenės būrimas

 1. Ugdyti motyvuotą narystę rūmuose ir skatinti  narius aktyviai dalyvauti rūmų veikloje.
 2. Plėsti ir stiprinti rūmų filialus ir atstovybes bei užtikrinti efektyvų jų funkcionavimą.
 3. Palaikyti ir plėtoti rūmų klubinę veiklą.
 4. Puoselėti tradicinius bendruomenės renginius, deramai įvertinti rūmų narių ir jų vadovų pasiekimus.

Misija:  Verslų plėtros Kauno ir Marijampolės regionuose skatinimas

 1. Paslaugas verslo vystymui teikti atsižvelgiant į narių interesų prioritetus bei jų kaitą konkurencinėje verslo aplinkoje.
 2. Užtikrinti platesnį ir geresnį paslaugų prieinamumą nuolat diegiant modernias informacines technologijas bei stiprinant rūmų periferinių struktūrų (filialų ir atstovybių) potencialą.
 3. Palaikyti nuolatinį grįžtamąjį ryšį su paslaugų gavėjais tiriant jų pasitenkinimą ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę atliekant rūmų veiksmų savianalizę.
 4. Įtvirtinti abipusiai naudingą partnerystę su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis įgyvendinant paramos verslui programas.
 5. Įtvirtinti abipusiai naudingą partnerystę su su integruotais mokslo, studijų ir verslo slėniais  bei mokslo ir technologijų parkais.
 6. Išplėtoti savitarpio pagalbos ir paslaugų nuolaidų programą „Narys – nariui“.
 7. Nuosekliai kelti projektų vadybos kompetenciją. Projektinę veiklą efektyviai derinti su rūmų narių bei regiono konkurencingumo poreikiais.
 8. Per valstybės deleguotas funkcijas kompetentingai įgyvendinti LR profesinio mokymo įstatymo, LR regioninės plėtros įstatymo, LR muitinės įstatymo ir kitų LR teisės aktų, taikomų PPA rūmams, nuostatas.
 9. Kurti sąlygas prisiimti naujas atsakomybes, kurių įgyvendinimas sumažintų biurokratinę naštą valstybei, rūmų nariams ir visai verslo bendruomenei.

Reklama dešinėje 5 pozicija

 

 

Reklama – patikimiausia laikraščio dalis. 

Tomas Džefersonas

Renginių kalendorius

‹‹ 2021, Spalis ››
Pirm Antr Treč Ketv Penk Šešt Sekm
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Baneriai I pozicija kairėje

Nario žodis

Visas partijas vienija paniška baimė atsisakyti bet kokių funkcijų, perduoti jas vykdyti Rūmams.
 

Visas partijas vienija paniška baimė atsisakyti bet kokių funkcijų, perduoti jas vykdyti Rūmams.

Rimantas Šidlauskas, LPPAR asociacijos generalinis direktorius

Rūmų žinios, 2018-06-29, Nr. 627

nr 627.pdf 1,22 MB ;